Энх дархлаа вакцины төвийн эрхэм зорилго нь Монгол Улсын хүн амыг аюулгүй, эрсдэлгүй орчинд сайн дурын дархлаажуулалтанд хамруулахад оршино. Тус төв нь 2004 онд байгуулагдсан бөгөөд дэлхийн улс орнуудад хүлээн зөвшөөрөгдсөн Гипатит А-Healive,  Гипатит А-В –Bilive, /combined hepatitis A and B/ Томуугийн Anflu /influenza/ вакцинаар хүн амдаа үйлчилж байна.