card

   

  • Төв агуулах нь 765 гаруй нэр төрлийн бараатай.
  • 500 М2 талбайтай.
  • Хүний нөөц- 6 эм зүйч, 3 бэлтгэгч, 3 жолооч, 2 нягтлан
  • Дотоод харилцагч 218
  • Гадаад харилцагч 200
  • Эмийн сангийн барааг жижиглэн агуулахад бэлтгэн нийлүүлэн ажиллаж байна.
  • Нийслэл болон орон нутгийн тендер, үнийн саналын эм, эмнэлгийн хэрэгслийг бэлтгэн нийлүүлэх. ,     
  • ЭХНТ-үүд, Эмнэлэгүүдэд ТФЭҮ-ийн болон импортын эм, эмнэлгийн хэрэгслийг жигд хүртээмжтэй , тасралтгүй нийлүүлж байна.