card

2015 оны 5 дугаар сард байгуулагдсан бөгөөд 10 гаруй нэр төрлийн ариутгал халдваргүйтлийн бодис, шингэн эм үйлдвэрлэдэг. Манай эмийн үйлдвэрийн бүх бүтээгдэхүүн тохирлын гэрчилгээтэй, 95 хувь нь Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэгдсэн ба үйлдвэрлэж буй эмийн 70 гаруй хувь нь Үндэсний зайлшгүй шаардлагатай эмийн /ЗШЭ/ бүртгэлд орсон.