card

“Мөнхийн тун” ХХКомпаний нь Монгол улсын эм хангамжийн тогтолцооны шинэ үеийн түүхийг бичилцэж, хувийн хэвшлийн байгууллагууд улсынхаа том зорилтыг бие даан шийдвэрлэж болдгийг харуулж байна. Компанийнхаа хүрсэн амжилтыг тооны хэлээр тодорхойлбол:

30 гаруй улсын тэргүүлэх 50 гаруй компанитай хамтын ажиллагаа хөгжүүлж, 400 гаруй нэрийн эм, эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүнээр иргэд, эрүүл мэндийн байгууллагууд, эмийн санг хангаж, эм хангамжийн байгууллагынхаа салбарыг 10 аймагт нээж, хот хөдөөд 22 эмийн сангийн салбар нэгж ажиллуулж байна.

 

Блокын гарчиг