card

“Тунфарм” эмийн үйлдвэр нь анх 2004 оны 11 дүгээр сард Олон улсын ISO 9001стандартын шаардлага хангасан, бүрэн автоматчлагдсан тоног төхөөрөмж суурилуулж, 13 ажилтантайгаар шахмал, капсул, тосон эмийн цехүүдэд 10 гаруй нэр төрлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж, эмийн шинжилгээний лаборатори, нөөцийн тасагтайгаар үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн. 

Өнөөдрийн байдлаар эмийн үйлдвэрлэлийн алба, инженер техникийн алба, чанарын хяналтын алба гэсэн үндсэн зохион байгуулалттайгаар  Эмийн үйлдвэрлэл, Эмнэлгийн нэг удаагийн хэрэгслийн үйлдвэрлэл, Ариутгал халдваргүйтгэлийн бодисын үйлдвэрлэл гэсэн 3 чиглэлээр үйлдвэрлэл явуулж, Олон улсын GMP/ Эм үйлдвэрлэлийн зохистой дадал/-ын шаардлага хангасан байр, тоног төхөөрөмж, хүн хүчинтэй болж, Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэгдсэн 60-аад нэр төрлийн 
шахмал, капсул, тос, шингэн, үрлэн эм үйлдвэрлэж, үйлдвэрлэж буй бүтээгдэхүүний 70% нь үндэсний зайлшгүй шаардлагатай эмийн жагсаалтанд орсон байна. 
Эмийн үйлдвэрийн чанарын хяналтын алба нь эмийн хими, эрүүл зүй, нян судлалын лабораторийн зохион байгуулалттайгаар өргөжин тэлж,  үйлдвэрлэлийн чанарын хяналт, эрүүл зүйн шинжилгээ, эмийн шинжилгээ гэсэн үндсэн 3 чиглэлээр үйлдвэрлэлийн явцыг эхлэл материалаас эцсийн бүтээгдэхүүн хүртэл,  түүхий эд,  материалын чанар, үйлдвэрлэлийн орчин, ажиллагсдын эрүүл ахуй, тоног төхөөрөмжинд Үндэсний болон Олон улсын фармакопейн шаардлага, норм норматив, техникийн баримт бичгийн дагуу хяналт тавьж, чанарын баталгаагаар хангаж ажилладаг бөгөөд 2017 оны 01 дүгээр сард Олон улсын ISO/IEC 17025:2005(MNSISO/IEC17025:2007) стандартыг хангасан тухай “Итгэмжлэлийн гэрчилгээ” гардан авснаар үйлдвэрлэж буй бүтээгдэхүүний чанарыг бүрэн баталгаажуулах, шинэ эм үйлдвэрлэх эрэл хайгуул хийх боломжтой болов.
Одоо тус үйлдвэр нь 60 гаруй ажиллагсадтай ба нийт ажиллагсдын 30% нь  эм зүйч, эм найруулагч, 30% нь инженер техникийн ажилтнууд, 40% нь бусад мэргэжлийн ажилтнууд эзэлж байна.