card

Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр түгээлт, хангамжийн өргөн сүлжээг бий болгох зорилгоор 11 аймагт эм биобэлдмэл, эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүний бөөний болон жижиглэн худалдааны 23 салбартай ба салбар нэгжүүдээр дамжуулан газар нутгийн хувьд алслагдсан аймаг, сумдын иргэдэд чанар, үнэ өртгийн хувьд адил бараа бүтээгдэхүүн нийлүүлдэг.

Одоогоор дэлхийн шилдэг 20 гаруй орны 30 гаруй пүүстэй хамтран ажиллаж 1200 гаруй нэр төрлийн эм, эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүнээр  ханган ажиллаж байна.