card

АЛСЫН ХАРАА

Тавьсан зорилгодоо үнэнч, байнга санаачлагатай ажиллаж, эмийн бүтээгдэхүүн, эмнэлгийн

хэрэгсэл үйлдвэрлэх, эм ханган нийлүүлэх талаар тэргүүлэх компаниудын эгнээнд байхыг эрмэлзэх

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Бүтээгдэхүүний чанар, хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж нь компанийн хөгжил, нэрийг тодорхойлно.

КОМПАНИЙН ЗОРИЛТ

Хүн ам, эрүүл мэндийн байгууллагуудад Монгол Улсын эмийн бүртгэлд бүртгэгдсэн, чанарын баталгаа хангасан эм, эмнэлгийн хэрэгслээр ашгийг урьтал болголгүй, тэгш шударга үйлчлэх, зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэх

 

ҮНЭТ ЗҮЙЛС

  • Мэргэжлийн бүтээлч хандлага, инноваци
  • Хэрэглэгчийг хүндлэн дээдлэх
  • Хариуцлагын тогтолцоо
  • Багаар ажиллах