Итгэмжлэлийн гэрчилгээ гардууллаа

Итгэмжлэлийн гэрчилгээ гардууллаа.

“Мөнхийн тун” ХХК-ийн Тун фарм эм, эмнэлгийн хэрэгслийн үйлдвэрийн дотоод чанарын хяналтын лаборатори нь MNS ISO/IEC 17025:2018 "Сорилтын болон шалгалт тохируулгын лабораторийн чадавхад тавих ерөнхий шаардлага” стандартын шаардлагыг хангасан тул Үндэсний итгэмжлэлийн төвийн даргын 2022 оны А/43 дугаар тушаалаар 4 жилийн хугацаатайгаар итгэмжлэгдлээ.

Олон улсын стандартын шаардлагад нийцэж, итгэмжлэгдсэн “Мөнхийн тун” ХХК-ийн лабораторийн хамт олонд ажлын өндөр амжилт хүсье.