Мөнхийн тун ХХК Монголдоо анхны хувийн эмийн сангийн үйл ажиллагааг эхлүүллээ.